2 thoughts on “Hướng dẫn đăng nhập nhiều tài khoản Facebook trên 1 máy tính

    • Phạm Đồng says:

      Đổi tên file portable rồi hẳn giải nén nha bro. Hoặc copy ra 1 thư mục khác đừng để nó trùng nhau là tạo được nha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *