2 thoughts on “Hướng dẫn đăng nhập nhiều tài khoản Facebook trên 1 máy tính

    • Phạm Đồng says:

      Đổi tên file portable rồi hẳn giải nén nha bro. Hoặc copy ra 1 thư mục khác đừng để nó trùng nhau là tạo được nha.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.