Tag Archives: mặt tối của Facebook

Những mặt tối của quảng cáo Facebook – Part II

Vấn đề về tut trick, thủ thuật khi làm quảng cáo Facebook thật sự thì nó rất nhiều. Bản thân mỗi người khi gắn bó với quảng cáo Facebook cùng đều có những thủ thuật cho riêng mình. Và những vấn đề về voi, reach, banking, chiết khấu, pay nợ, ân hạn (mình tạm gọi […]

Quảng cáo Facebook và những mặt tối của nó

Cuộc sống là vậy ! Luôn có những mặt tốt và mặt xấu. Những mặt tiêu cực và tích cực , tốt và xấu – giống như Thiên Thần và Ác Quỷ trong như bộ phim mà chúng ta thường xem. Đôi lúc, đứng trước ranh giới của cám dỗ ta không còn có thể […]